Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРИСТАГРУП-ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Пристагруп-Водно строителство АД, София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12 ноември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува за промени в състава на съвета на директорите и устава на дружеството в съответствие с направените предложения.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14-я ден, следващ деня на първото общо събрание, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.
Пристагруп-Водно строителство контролира 70% от акциите с право на глас на Видахим АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във