Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПИРИНХАРТ СА ГЛАСУВАЛИ ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Извънредното общо събрание на акционерите на Пиринхарт АД - Разлог, което се проведе на от 5 октомври 2007 г., е гласувало промени в органите на управление на дружеството. Освободен е от длъжност на изпълнителния директор Иван Лазаров Кънев, а Катя Иванова Стоянова е избрана за член на съвета на директорите на Пиринхарт. Акционерите са приели представения от съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1б а, от ЗППЦК. Общото събрание е отхвърлило предложението на съвета на директорите да не подлага на гласуване точката от дневния ред за овластяване на СД за извършване на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 б. а от ЗППЦК (съгласно наложена принудителна административна мярка от КФН). Овластени са членовете на съвета за извършване на прехвърляне на дълготрайни активи на дружеството при условията и реда, посочени в доклада на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 и чл. 46 от Наредба №2.
През февруари тази година Алфа Дивелопмънтс ЕАД, което е част от портфейла на Алфа финанс холдинг, придоби 80.106% от капитала на Пиринхарт, а след отправеното търгово предложение към миноритарните акционери придоби допълнително 788 акции, и в момента контролира 82.11% от предприятието.
Предметът на дейност на Пиринхарт е свързан с производството на целулоза, хартии за вълнообразен картон, опаковки от хартия, терпентин, талово масло и др.
За шестте месеца на 2007 г. дружеството е реализирало загуба от 373 хил. лв. спрямо печалба от 30 хил. лв. спрямо края на юни година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във