Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПИБ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В ПРЕДМЕТА Й НА ДЕЙНОСТ

Общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, което е насрочено за 29 май, ще обсъди доклад на Управителния съвет за дейността на банката, годишния финансов отчет за 2008 г. и начина за разпределение на печалбата на банката.
Ще се вземе решение и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през миналата година.
Членове на Управителен съвет са Матьо Матеев - председател и изпълнителен директор, Мая Георгиева - изпълнителен директор, Йордан Скорчев - изпълнителен директор, Евгени Луканов - изпълнителен директор,
Мая Ойфалош - член на Управителния съвет и директор на дирекция Корпоративно банкиране, Радослав Миленков
член на Управителния съвет и директор на дирекция Финансово-счетоводна, и Иван Иванов - член на Управителния съвет и регионален директор за Североизточна България. В Надзорния съвет на банката влизат: Георги Мутафчиев - председател, Тодор Брешков, Радка Минева, Неделчо Неделчев и Калоян Нинов.
В дневния ред са и точките за гласуване на промени в предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД и в устава й.
Акционерите ще направят избор и на одитен комитет на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във