Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПАСАТ ЩЕ ИЗБИРАТ НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Извънредното общо събрание на акционерите на Пасат АД, Царево, което е насрочено за 15 ноември 2007 г., ще гласува за освобождаване от длъжност на досегашните членове на съвета на директорите на дружеството и избиране на нов състав. Според проекта за решение са предложени Андрей Волфрамович Панпурин, Сашо Христов Сълков, и Иван Николов Николов. Сред точките в дневния ред е и тази за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им до момента на провеждане на общото събрание.
Освен това акционерите ще обсъждат и доклада за дейността и заверения от експерт-счетоводителя Руска Едрева годишен финансов отчет на дружеството за 2006 година. Общото събрание трябва да приеме и нов устав на дружеството, съобразен с промените в Търговския закон. При липса на кворум то ще се проведе на 30 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.
В момента оперативното управление в дружеството се осъществява от съвет на директорите в състав Сашо Христов Сълков - изпълнителен директор, Красимир Сстоянов Кацарски, Цанко Яянков Попов, Андрей Волфрамович Панпурин и Игор Акперов.
Мажоритарен собственик с дял от 70% в компанията, специализирана в строителство и ремонт на плавателни съдове за развлечение и спорт, е Сълкофф Брадърс АД, София, което се занимава с търговско посредничество с разнообразни стоки. Останалите акции са разпределени между Пасат-97 АД с 26% от капитала и група физически лица, които държат 3 на сто от книжата.
Пасат е съсобственик с по 50% от капитала с лихтенщайнската фирма Минералиен Контор Естаблишмент в дружеството Пасат - Европа ООД, София, което също е с предмет на дейност строителство и ремонт на плавателни съдове за развлечение и спорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във