Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ПАРК ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 0.001 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА АКЦИЯ

Проведеното на 26 май 2008 г. общо събрание на акционерите на Парк АДСИЦ - София е гласувало за разпределяне на дивидент в размер на 0.001 лв. на акция за финансовата 2007 година. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството.
Акционерите са освободили от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2007 г. и са приели предложените промени в съвета на директорите на дружеството.
Събранието е одобрило предложението за продължаване на срока на съществуване на Парк АДСИЦ от 5 на 10 г., считано от датата на първоначална регистрация в търговския регистър, както и съответните промени в устава на дружеството.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 9 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 5 юни 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във