Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МОСТСТРОЙ ИЗБРАХА НОВ НАДЗОРЕН СЪВЕТ

На проведено извънредно общо събрание на акционерите на Мостстрой АД - София, проведено на 12 декември 2007 г., са гласувани промени в органите на управление на дружеството. Преминава се към двустепенна система на управление на компанията, като органите на дружеството ще бъдат: Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.
Акционерите са освободили членовете на съвета на директорите Румен Косев Йовчев, Стоян Стефанов Михайлов и Антоанета Кирилова Костадинова. Заедно с това за членове на Надзорния съвет на дружеството: Васил Крумов Божков, Нове АД Холдинг АД - София, и Ирена Венелинова Мариножа.
Събранието е приело решение номиналната стойност на издадените 111 494 броя поименни акции от капитала на дружеството да бъде променена от 10 лв. на 1 лв. всяка една, като общият брой на акциите става 1 114 940, а размерът на капитала на дружеството остава непроменен: 1 114 940 лева.
Също така е приет и нов устав на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във