Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МИК АД ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПРОМЯНА В КАПИТАЛА И СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите на МИК АД, Исперих, насрочи общото събрание на акционерите на 1 декември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да гласува за промяна в капитала и съвета на директорите на дружеството.
Освен това акционерите ще обсъждат и приемат доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 година. Общото събрание трябва да освободи членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година, и да гласува предложените промени в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Акционерният капитал на машиностроителното предприятие към момента е в размер на 155 840 лева. С най-голям дял в него е Алп ЕООД, София, което държи 14% от акциите, Министерството на икономиката и енергетиката е с 10%, а група физически лица са собственици на 74 на сто от ценните книжа.
Оперативното управление на компанията е в ръцете на Надка Борисова Ботева - изпълнителен директор, Ангел Йорданов Стефанов и Чабалурхва Олег.
Мик АД е производител на резервни части за електро- и мотокари, дизелови двигатели Перкинс, преси за билки, както и нестандартно оборудване. В дружеството работят над 53 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във