Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕТАЛОПАК ПОЛУЧИХА ДИВИДЕНТ

Общото събрание на акционерите на Металопак АД - Карнобат, състояло се на 28 май, е гласувало сумата от 46 221.2 лв. да бъде разпределена между акционерите на дружеството, като всеки ще получи по 0.80 лв. дивидент за акция за 2007 година. Други 4000 лв. ще бъдат изплатени като допълнителни възнаграждения на членовете на съвета на директорите, а останалата част от печалбата, в размер на 9996 лв., ще бъде отнесена към фонд Допълнителни резерви на дружеството. Това стана ясно след приемането на одитирания финансов отчет за изминалата финансова година.
Все още продължава и изплащането на дивидентите за 2006 г. (по 0.80 лв. на акция), за 2004 г. (по 0.39 лв.) и за 2003 г. (по 1.40 лв.).
Членовете на управителния орган са били освободени от отговорност за дейността им през 2007 г. и заедно с това е гласувано за определяне на нов тригодишен мандат на досегашния състав на борда на директорите: Аута Актив ООД, Пълдин Холдинг АД и Фаворит Холд АД. До следващото общо събрание всеки от мениджърите ще получава възнаграждение в размер на 3.5 средни работни заплати за дружеството, а за изпълнителния директор то ще е равно на пет средни заплати.
Акционерите са приели и предложената от съвета на директорите бизнес програма за развитие на предприятието през 2008 година.
Предметът на дейност на Метолапак включва производство на поцинковани съдове, метален амбалаж и студенопресови изделия. Основният му капитал е 80 638 лв., разпределени в 40 319 акции, всяка с номинал от 2 лева. С най-големо дялово участие са Пълдин холдинг (51.30%) и Фаворит Холд (33.66%), а Брод Холдинг АД притежава 5.12 на сто от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във