Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕБЕЛ ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ

Софийската фирма Мебел АД свиква общо събрание на акционерите си на 1 септември, стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува по предложението печалбата за 2008 г. да остане в резерв на дружеството.
Заедно с това ще се обсъди доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16 септември на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - София, ул. Илиенско шосе №3.
Предметът на дейност на компанията е свързан с производство на канцеларски и търговски мебели, а акционерният капитал е разпределен между Мебел-София ООД с дял от 75.0% и Столична община с 25 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във