Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на машиностроителната фирма ИММИ - София остават без дивидент

Редовното общо събрание на акционерите на ИММИ АД - София (4IM), насрочено за 10 юни, ще разгледа доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводната документация. Фирмата подобри финансовия си резултат през 2010 г. като завърши с нетна загуба в размер на 16 хил. лв. при загуба от 50 хил. година по-рано.
В дневния ред е и точката за избор на Одитен комитет на дружеството. Предлага се съветът на директорите да бъде избран за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет. Мандатът му ще бъде една година, а неговите членове няма да получават възнаграждение извън това, което вземат като членове на борда на директорите. За председател на контролния орган се предлага Борислав Аспарухав Тодоров.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на членовете на управителния орган - Калина Николова Тончева - председател на борда, Цветко Борисов Попов - изпълнителен директор, и Борислав Аспарухов Тодоров, от отговорност за дейността им през 2010 година. Съветът на директорите не предлага промени в мениджмънта на дружеството, но ако такива се направят на заседанието, те ще бъдат обсъждани, става ясно от писмените материали по дневния ред.
Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на мениджърите, то ако има предложения от акционерите, те ще се обсъдят, се казва в поканата.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 юни на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, ще могат да се сключват до 25 май.
Общият брой на акциите на дружеството е равен на 86 865, като всяка от тях дава право на един глас. Институт за металорежещи машини и инструменти АД има 837 акционери, в т.ч. две юридически лица и 835 инвидидуални инвеститори. Най-големият акционер е Пиргосплод АД - Бургас (с изпълнителен директор Иван Василев Михалев) с дял от 63.51% от капитала. Самият Михалев, като физическо лице, държи още 8.06 процента.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металорежещи машини и съоръжения и други. През миналата година предприятието е работило с персонал от 24 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във