Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА МАРИЦАТЕКС ИЗБРАХА НОВ СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проведеното на 30 май 2008 г. общо събрание на акционерите на Марицатекс АД - Пловдив е приело доклада на управителните органи за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 година.
Акционерите не са освободили от отговорност членовете на съвета на директорите Никола Христов Янакиев, Светлана Вълчанова Вълчанова и Джакомо Греко за дейността им през миналата година.
Събранието е приело отчет на съвета на директорите за дейността на прокуриста и е одобрило освобождаването му от отговорност. Заедно с това събранието е упълномощило борда на директорите на дружеството да освободи прокуриста и да оттегли пълномощията му в случай, че бъде избран за член на съвета на директорите.
Акционерите са одобрили предложените промени в органите на управление на дружеството, като са освободили от длъжност Никола Христов Янакиев, Светлана Вълчанова Вълчанова и Джакомо Греко. Със същото решение за членове на съвета на директорите са избрани Христо Николов Енкин, Светла Борисова Костова и Стефан Георгиев Йовков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във