Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Лев Инвест ще се съберат отново на 15 октомври

Поради липса на кворум, свиканото от Лев Инвест АДСИЦ - София (9LV) общо събрание на акционерите на 1 октомври, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 15 октомври на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 1 октомври.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 29 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във