Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на летищния оператор Интерскай ще гласуват промени в мениджмънта

Интерскай АД (N0K) - село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 14 марат, съобщиха от компанията.
Единствената точка в дневния ред е за гласуване на промени в органите на управление на дружеството. Проектопредложението е за освобождаване на Григор Николаев Господинов като член на съвета на директорлите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 28 февруари.
Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 24 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във