Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЛЕСОПЛАСТ ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2008 Г.

Общото събрание на акционерите на дървообработващата компания Лесопласт АД - Троян, проведено на 19 юни, е взело решение да не се разпределя дивидент за 2008 година. Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Избран е Одитен комитет на дружеството в предложения състав и мандат.
Акционерите са освободили от всички членове на съвета на директорите - Цветомир Стойков Цочев - изпълнителен директор, Гергана Танкова Гонина, Маргарита Иванова Миладинова, Валентина Савова Янкова-Тодорова и Лидия Сантова Шулева, от отговорност за дейността им през 2008 година.
Капиталът на предприятието за производство на фурнир и дървесни плочи е в размер на 404 634 лева. Мажоритарен акционер е австрийската фирма Велде с дял от 76.669%, а останалите акции с право на глас са разпределени между кипърската Темистос холдингс лимитид с 18.279%, група физически лица с 4.543% и Министерство на икономиката и енергетиката с 0.509 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във