Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЛЕДА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДИВИДЕНТ ЗА 2007 Г.

Леда АД, София, свиква общо събрание на акционерите си на 8 април 2008 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще приеме доклад за дейността и годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансовата 2007 година. Акционерите ще вземат решение за изплащане на дивиденти от печалбата за миналата година.
Сред точките в дневния ред и тази за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за управлението на дружеството през 2007 година.
Оперативното управление на компанията се осъществява от Атанас Климентов Симончев - изпълнителен директор (12% от капитала), Цветанка Минкова Симончева, Васил Илиев Янков (11%), Катя Ангелова Коцева (12%), Любомир Димитров Башев (20%), Зоя Лакова Бачовска, Ганка Димитрова Плосканова (16%).
Капиталът на предприятието за производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, както и на сарашки и седларски изделия, е в размер на 397 959 лева. Той е разпределен между група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във