Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КТЗ БОЛГАР ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ ЗА 2006 Г.

Съветът на директорите на КТЗ Болгар АД, София, е насрочил общото годишно събрание на акционерите на 7 декември 2007 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да приеме годишния отчет и анализ за финансовата дейност на дружеството през 2006 г., както и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената одиторска заверка. Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през миналата година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 21 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Собственици, в предприятието, специализирано в производството на трактори за селското и горското стопанство, са КТЗ, което държи 66% от капитала, Агротехника, Карлово, с 32% и Компакт холдинг АД с 1 на сто.
В КТЗ АД, село Ведраре, Комхолдинг АД държи 32% от капитала, а група физически лица са собственици на 66 на сто.
Оперативното управление в КТЗ Болгар се осъществява от Христо Иванов Хаджидимитров - изпълнителен директор, Николай Дечев Арабаджов и Цветан Благоев Джигански.

Facebook logo
Бъдете с нас и във