Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Континентал Холдинг ще се съберат отново на 8 юни

Поради липса на кворум, свиканото от Континентал Холдинг АД - Перник (6C7) общо събрание на акционерите на 26 май, не се е провело, съобщиха от бившия приватизационен фонд.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 8 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 25 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 19 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във