Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА КММ ОЧАКВАТ ДИВИДЕНТ ЗА 2008 ГОДИНА

Редовното общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен (4KP), което е насрочено за 20 май, ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Илиян Димитров Тодоровски, Илиян Димитров Митов - изпълнителен директор, Пламен Дончев Костов - председател, и Христо Димитров Василев, от отговорност за дейността им през 2008 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 3 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на КММ АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 28 април.
Акционерният капитал е в размер на 300 хил. лв. и е разпределен между Илиян Димитров Тодоровски (10%), М. Сигма Инженеринг ООД - Великобритания (49.139%), Пламен Дончев Костов (13.333%), Драгомир Панталеев Димитров (11.167%), ТБ Инвестбанк АД (6.9%), ТБ Пощенска банка (3%) и групата физически лица. (6.461%).
КММ - 68 АД е създадено през 1968 г. и е правоприемник на ЗКМ Еньо Марковски (завод за корабно машиностроене). От 1997 год. КММ-68 АД е частно дружество. Специализирано е в областта на корабното и общо машиностроене. Произвежда парни и водогрейни котли, топлообменници (подгреватели, охладители, кондензатори), хидрофори, цистерни, резервоари за съхранение на газове и течности под налягане, филтри (горивни, маслени, водни), грайфери за насипни товари, шнекови транспортьори и др. Изработва метални конструкции (алуминиеви и стоманени) по документация на клиента, по собствена такава или съвместно разработена.
Предприятието извършва ремонт на надзорни топлотехнически съоръжения.
КММ АД притежава допуск от Лойд Регистър, Германски Лойд и Български Корабен Регистър за извършване на заварочни работи на корабите и изработка на съдове под налягане Клас1. За целта има одобрени съответните заварочни процедури, сертифицирани заварчици и оборудване за ръчно електродъгово заваряване, заваряване в защитна среда с СО2 и аргон, автомати за подфлюсово заваряване. Разполага с лаборатория за рентгенов и ултразвуков контрол на материалите, заварочните шевове и изделията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във