Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЖАКАРД ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Жакард АД, Добрич, свиква общо събрание на акционерите на 24 март 2008 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува промени в съвета на директорите и ще определи възнаграждението на членовете му. Също така е предложено членовете на управителния орган да бъдат освободени от отговорност. Според информация от ДАКСИ оперативното управление в предприятието се осъществява от Веселин Игнатов Василев - изпълнителен директор, Росица Ганчева Николова и Община Добрич.
Освен това акционерите ще приемат доклада за дейността и заверения от одитора счетоводен отчет за 2007 година. Сред точките в дневния ред е и тази за избор на експерт-счетоводител.
При липса на кворум събранието ще проведе на 7 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Жакард-Добрич държи 72% от капитала на фабриката за производство на конфекционирани текстилни изделия, Община Добрич е с 20%, а останалите акции са собственост на Веселин Игнатов Василев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във