Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Южен индустриален парк - София останаха без дивидент за 2009 година

Общото събрание на акционерите на Южен индустриален парк АД - София (3JY), проведено на 14 март, е приело доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на счетоводните документи. За 2009 г. компанията приключи с нетна загуба в размер на 19 хил. лева.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите - Йордан Иванов - изпълнителен директор, Соня Драгова Георгиева и Николай Костов - заместник-председател, за дейността им през 2009 година.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че най-големият акционер - Стоманени тръби 98 АД, притежава 305 414 акции от дружеството, което му осигурява дял от 29.60% от капитала. Другите по-големи акционери са Венчо Стоилков Бачев (5.81%), Корси - 5 ЕООД (8.61%) и A.V.S.T Trading Limited (7.85%).
Южен индустриален парк няма производствена дейност от 2004 г. насам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във