Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Южен индустриален парк ще се съберат отново на 14 март

Поради липса на кворум, свиканото от Южен индустриален парк АД - София (3JY) общо събрание на акционерите на 25 февруари, не се е провело.
Във връзка с това и свиканата покана, то се пренасрочва за 14 март на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 28 февруари. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 24 февруари.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г.; и анализа на регистрирания одитор на счетоводните документи.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във