Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЩЕ ОБСЪЖДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА

Редовното общо събрание на акционерите на ИТЕМ Инженеринг АД, София, насрочено за 31 март 2008 г., ще приеме доклад за дейността и счетоводния отчет на дружеството за 2007 година. Заедно с това ще се обсъди и предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за миналата финансова година.
Сред точките в дневния ред е и тази за освобождаване от отговорност на членовете на управителния орган за дейността им през 2007 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 19 април 2008 г. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са предоставени на разположение в дружеството.
Итем инженеринг АД е водеща фирма в областта на топлотехническото и енергетичното оборудване. Тя извършва своята дейност в сътрудничество с Технически университет - София,
Българска академия на науките - Институт по химически технологии, фирма Toyo Engineering от Япония, и немската компания Libcher.
През годините партньори на фирмата са били Соди Девня, Нефтохим Бургас, Химко - Враца, АЕЦ Козлодуй, Енерго проект, Атом топло проект, Тежко машиностроене Радомир, Термо техника - Пловдив, Унимаш - Дебелец, ТЕЦ Марица изток, ТЕЦ Варна, ТЕЦ София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във