Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНТЕРЛОДЖИК-ИМОТИ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 3 СЕПТЕМВРИ

Поради липса на кворум, свиканото от Интерлоджик-имоти АД - София общо събрание на акционерите на 25 юли 2008 г., не се е провело.
Съгласно публикуваната покана, то се пренасрочва за 3 септември на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 20 август.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 18 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във