Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Управителният съвет на Информационно обслужване АД, София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 декември 2007 г., което ще обсъжда направеното предложение за промени в състава на надзорния съвет.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 15 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Справката в ДАКСИ показва, че в момента в надзорния съвет влизат Ана Иванова Караиванова-Давидова, Петко Гаврилов Сертов и Димитър Атанасов Ивановски.
Информационно обслужване е основано през 1970 г. и е една от водещите ИТ компании в България. Предлага високотехнологични решения при изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи. Предоставя също така консултантски услуги в областта на хардуера, софтуера и информационните технологии.
Дружеството е с мажоритарен собственик Министерство на финансите, а организационната му структура обхваща Централно управление и изчислителен център в София, както и силно развита клонова мрежа – 26 клона в областните центрове в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във