Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на ИД Капман Капитал ще се съберат отново на 22 юли

Поради липса на кворум, свиканото от инвестиционното дружество Капман Капитал АД - София (6C3) общо събрание на акционерите на 7 юли, не се е провело. Във връзка с това то се пренасрочва за 22 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 8 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 6 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във