Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Явор АД - Петрич ще обсъдят промени в мениджмънта на дружеството

Акционерите на Явор АД - Петрич (3YP) ще се съберат на извънредно общо събрание на 25 август, за да изберат нов съвет на директорите, става ясно от публикуваната чрез БФБ-София покана. Проектът за решение предвижда бордът да е в състав: Георги Велев Цанев, Дарияна Найденова Маргова и Иван Стоянов Василев.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 8 септември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 11 август, а последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 август.
Общият брой на издадените от дружеството обикновени поименни акции е 42 460, като всяка от тях дава право на един глас в общото събрание.
През първото тримесечие на тази година компанията е реализирала повече приходи от продажба на стоки и услуги в сравнение със същия период на миналата година. В края на март те са в размер на 48 хил. лева при 21 хил. преди година. Разходите за дейността обаче също са нараснали - до 83 хил. лв., което пък е причината за отчетения отрицателен финансов резултат от 35 хил. лева. В края на март 2010-а фирмата беше на загуба от 31 хил. лева.
Дружеството е прекратило производството на мебели и се е ориентирало към продажба на стоки и услуги и отдаване под наем и/или продажба на машини, съоръжения, сгради, помещения и терени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във