Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 0.24 ЛВ. ДИВИДЕНТ

На проведено на 4 юни 2008 г. общо събрание на акционерите на И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ - София е взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2007 г. в размер на 0.2369 лв. за акция. Началната дата за изплащане е 1 юли 2008 година.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 18 юни 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 16 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във