Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ХОЛДИНГ ПЪТИЩА ГЛАСУВАХА ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА И МЕНИДЖМЪНТА

Извънредното общо събрание на акционерите на Холдинг Пътища АД - София, проведено на 11 декември е взело решение за намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 25 лв. всяка на 1 лев всяка и пропорционално увеличаване на техния брой при запазване на размера на капитала.
Акционерите са гласували и предложените промени в органите на управление на дружеството. Преминава се към двустепенна система на управление на Холдинг Пътища АД с Надзорен и Управителен съвет. Освободени са от съвета на директорите Занзи Холдингс БГ ЕАД, Нео Трейдо ЕООД и ВАТО 2002 ЕООД. Събранието е гласувало за членове на Надзорния съвет на Холдинг Пътища АД да бъдат избрани Васил Крумов Божков, Нове АД Холдинг АД - София, и Йоана Христова Чолакова.
Приет е и нов Устав на Холдинг Пътища АД.
Събранието е взело решение закупените два броя асфалтосмесители Ammann IJNIGLOBE 200 QUICK да бъдат отдадени на лизинг, съответно по един брой на Пътинженеринг-М ЕАД, Монтана и Пътностроителна техника ЕАД, София, а закупените три броя асфалтосмесители Ammann Global 160 QUICK да бъдат отдадени на лизинг, съответно по един брой на Пътстрой ЕАД, Ловеч, Пътинженеринг АД, Плевен, и Бургаспътстрой АД, Бургас. Същите да бъдат отдадени на лизинг на стойността, за която са закупени, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от Холдинг Пътища АД лихва по заема за финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във