Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ХИМИМПОРТОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ

Химимпорт АД - София (6C4) няма да разпределя дивидент за 2008 година. Акционерите са решили положителния финансов резултат за миналата година да остане като Неразпределена печалба.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, консолидирания доклад за дейността на Групата, както и на годишния финансов отчет на дружеството и годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2008 година.
Всички членове на управителните органи са били освободени от отговорност за дейността им през изминалата година.
Гласувани са били и предложените промени в устава на холдинговото дружество.
Справката в ДАКСИ показва, че мажоритарен акционер в мегахолдинга е Химимпорт Инвест с дял от 76.70% от капитала.
Останалите акции с право на глас са разпределени между Юробанк И Еф Джи България (3.8%), Джулиус Баие Фондове - САЩ (7.2%) и ТБ УниКредит Булбанк (12.3%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във