Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Гамакабел - Смолян ще се съберат отново на 4 август

Поради липса на кворум, свиканото от Гамакабел АД - Смолян (4GA) общо събрание на акционерите на 21 юли, не се е провело, съобщиха от дружеството. Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 4 август на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 21 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 19 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във