Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ГАМАКАБЕЛ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 30 ОКТОМВРИ

Поради липса на кворум, свиканото от Гамакабел АД - Смолян общо събрание на акционерите на 12 октомври 2007 г., не се проведе. Във връзка с това то ще се проведе на 30 октомври 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят можеше да упражни правото си на глас, беше 12 октомври 2007 година.
За тази година Гамакабел предвижда производствените мощности на дружеството да бъдат натоварени до 94% спрямо 91% през миналата година. Показателят бе на стойност 90.8% през 2005 г. и 76.1% през 2004 година.
Заводът произвежда изолирани проводници и кабели с медни токопроводими жила и изолации и обвивки от полиетилен и поливинилхлорид и неизолирани медни проводници. Основните потребители на продуктите му са енергетиката, строителството и телекомуникациите.
Важен фактор, който влияе върху дейността на предприятието, е зависимостта му от покачването на цените на една от основните суровини за дружеството - медния валцдрат. Повишението на цената му на Лондонската метална борса през миналата спрямо 2005 г. е 82.7 на сто.
За 2006 г. смолянското предприятие обяви нетна одитирана печалба от 503 хил. лв. спрямо загуба в размер на 632 хил. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във