Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Формопласт - Кърджали ще обсъдят промени в мениджмънта

Извънредното общо събрание на акционерите на Формопласт АД - Кърджали насрочено за 3 ноември, ще вземе решение за освобождаване на членове на съвета на директорите на дружеството. Проекторешението предвижда двама от мениджърите, а именно: Ива Христова Гарванска - Софиянска и Формопласт 98 АД, да бъдат извадени от състава на борда. Заедно с това акционерите ще изберат нови членове на съвета на директорите на дружеството. Предлага се това да бъдат Ивайло Димитров Стоянов и Айдън Фаик Адем.
Общият брой на акциите на дружеството е 3 798 905 и всички те са с право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие заседанието ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 20 октомври.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството в Кърджали. При липса на кворум събранието ще се проведе на 19 ноември при същия дневен ред и на същото място.

Facebook logo
Бъдете с нас и във