Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на фирмата в ликвидация Първи май-50 - Устрем ще се съберат отново на 5 юни

Поради липса на кворум, свиканото от фирмата в ликвидация Първи май-50 АД - Устрем (4O8) общо събрание на акционерите на 14 май, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 5 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 20 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 18 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във