Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на фирмата в ликвидация Прибор - Копривщица ще се съберат отново на 27 септември

Поради липса на кворум, свиканото от Прибор АД - Копривщица (в ликвидация) (5P3) общо събрание на акционерите на 13 септември не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 27 септември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 13 септември. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 9 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във