Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Енергони одобриха промени в мениджмънта

Общото събрание на акционерите на Енергони АД - София (2EL), проведено на 28 февруари, е гласувало за освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос, а Димитриос Айвалиотис и като изпълнителен директор на дружеството. Заедно с това за нови членове на борда са одобрени Карим Мехран и Емануел Джанос.
Акционерите са гласували и за промяна на седалището и адреса на управление, които вече са в София, бул. Цариградско шосе № 115-Г, ет.4. Всички взети решения са вписани в актуализирания устава на дружеството.
Общото събрание е овластило съвета на директорите и изпълнителния директор съгласно чл.114, ал.1 от ЗППЦК да се сключи сделка между Енергони АД и заинтересувани и други лица, а именно: вземане на заеми в размер до 250 млн. лв. за срок от една година с възможност за продължаване до пет години от Михаил Георгопападакос, Йоанис Никитас, Емануел Джанос и Йоанис Дагретзакис. Годишната лихва по заемите ще е равна на 12-месечния Euribor.
Съветът на директорите има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересовани лица и другите лица, изброени тук не може да надхвърля общата стойност 250 млн. лева. Решението по тази точка от дневния ред е прието на 7 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във