Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЕЛХИМ ИСКРА ПОЛУЧАВАТ ПО 0.04 ЛВ. ДИВИДЕНТ ЗА 2007 Г.

На проведеното на 20 май 2008 г. общо събрание на акционерите на Елхим Искра АД - Пазарджик е взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2007 г. в размер на 0.0421 лв. за една акция.
Изплащането ще започне на 20 август и ще продължи 3 месеца.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 3 юни 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Елхим Икра на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във