Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЕЛЕКТРОНИКА ХОЛДИНГ (В ЛИКВИДАЦИЯ) ЩЕ ОБСЪЖДАТ НАЧАЛНИЯ ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС

Веселин Велчевски - ликвидатор на Електроника холдинг АД (в ликвидация), София, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14 февруари 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще приеме началния баланс при ликвидация и доклада, който пояснява баланса. Освен това ще се обсъди и доклада за дейността на на ликвидатора през 2006 и 2007 г. и годишния счетоводен отчет за тези две години, заверен от регистрирания одитор.
Акционерите ще вземат решение и относно разпределението на остатъчното имущество (неполучени дивиденти), както и други въпроси, касаещи ликвидацията на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 март 2007 г. на същото място.
Справката в ДАКСИ показва, че 94% от капитала на бившия приватизационен фонд се държат от група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във