Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЕКОТАБ ОСТАВАТ БЕЗ ДИВИДЕНТ

Редовното общо събрание на акционерите на Екотаб АД - Кочериново (3ZK) е насрочено за 23 юни, съобщиха от БФБ-София.
То ще обсъди доклад на управителните органи за дейността на дружеството и ще приеме годишния финансов отчет за 2008 година.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Гергана Танкова Гонина, Борислав Николов Попов, Пенка Нинова Баранова, Димитър Николов Павлевски, Кирил Христов Байчев - изпълнителен директор, Петър Гергинов Игнатов и Янка Крумова Такева, от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 9 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на Екотаб на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 5 юни.
Екотаб се занимава с производство на дървесинна маса, картони, мукави, лят амбалаж, както и изработката на изделия от хартия и картони.
Акционерният капитал е разпределен между инвестиционното дружество Индустриален фонд АД (0.008%), Холдинг Асенова крепост (0.970%), ЮГ Мркет АД (6.060%), София Сити Трейд (5.042%), 3 С-В (49.417%) и Владимир Христов (23.434%), а останалите акции с право на глас са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във