Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Ейч Би Джи ФИИ ще се съберат отново на 10 май

Поради липса на кворум, свиканото от Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна (4H7) общо събрание на акционерите на 26 април, не се е провело.
Във връзка с това и публикуваната покана то се пренасрочва за 10 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД към 26 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 22 април.
Ейч би джи фонд за инвестиционни имоти е част от варненската икономическата група Севън холдинг, която контролира непряко 70% от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във