Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ДОВЕРИЕ ОХ ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТНОВО НА 10 ЮЛИ

Поради липса на кворум, свиканото от Доверие Обединен Холдинг АД - София общо събрание на акционерите на 26 юни, не се е провело.
Във връзка с публикуваната покана в Държавен вестник, то се пренасрочна за 10 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 26 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във