Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Добруджа холдинг ще се съберат отново на 20 май

Поради липса на кворум, свиканото от Добруджа холдинг АД - Добрич (4D9) общо събрание на акционерите на 5 май, не се е провело, съобщиха от дружеството.
Във връзка с това и публикуваната покана то се пренасрочва за 20 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 5 май.
Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е беше 3 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във