Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ДЕСПРЕД ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПРОМЯНА В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Деспред АД - София свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30 ноември 2007 г., съобщиха от БФБ-София. То ще гласува промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда променя в системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна. Ще бъдат освободени от длъжностт членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството и ще се избере Съвета на директорите от трима членове. За членове на съвета са предложени Любка Петкова Младенова, Мартин Бойчев Ганев, Людмил Петров Тасков. Освен това ще се обсъдят и предложените промени в устава на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас,е 14 ноември 2007 година.
Фирма Деспред е водеща българска спедиторска компания с дългогодишни традиции, датиращи от 1947 година. Тя организира, както транзитни превози, така и комбиниран транспорт с претоварване на друг вид транспортно средство в собствените терминали и на граничните жп гари и пристанища. Компанията е посредник между фирмите, които предоставят транспортни услуги и лицата, които търсят услуги свързани с организацията и реализацията на транспортния процес.
Корпоративната структура на Деспред обхваща 10 регионални клона, 4 кантори и 4 представителства в рамките на и извън територията на страната. Клоновете и представителствата са регистрирани като отделни стопански единици, а канторите са включени в структурата на централния офис на дружеството.
Компанията притежава над 21 хил. кв. м. съвременни терминали и закрити складови бази и над 49 хил. кв. м. открити складови площи, където има възможности за разтоварване и складиране на вагонни пратки, както и обработка на контейнери, обикновен и насипен товар. Разположението на клоновете по населени места се базира на два критерия: в градове с интензивна бизнес дейност и в ключови транспортни пунктове. Канторите на дружеството са определени на функционална база, обхващаща всички видове транспорт.
Деспред реализира нетна печалба от дейността си за първото полугодие на тази година в размер на 8.37 млн. лв. спрямо 233 хил. лв. за същия период на миналата година. Добрият резултат се дължи на извършената през периода продажба на акции (496 036 броя) на СИБанк, от която е печалбата е 8.2 млн. лева. Нетните приходи от продажби нарастват с 13% до 1.82 млн. лв., докато разходите за дейността са общо 1.79 млн. лв. при 1.8 млн. лв. в края на юни миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във