Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ СЕ СЪБИРАТ ОТНОВО НА 17 ЮЛИ

Годишното общо събрание на акционерите на Черноморски Холдинг АД - Бургас, свикано на 30 юни, не се е провело поради липса на кворум.
В обявения час за начало - 10.00 ч. са били регистрирани само 204 броя акции, представляващи 0.0089% от капитала на Черноморски Холдинг АД, което е под изискуемия от закона и Устава на дружеството минимум за провеждане на законно общо събрание. Съгласно чл. 34 от Устава е необходимо да има кворум най-малко от една втора от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец, като датата за него се посочва в поканата от търговския регистър, а именно 17 юли, на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във