Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на бутиковата винарна Тодоров ще се съберат отново на 29 юли

Поради липса на кворум, свиканото от бутиковата винарна Тодоров АД - София (5T6) общо събрание на акционерите на 15 юли, не се е провело, съобщиха от дружеството.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 29 юли на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 15 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 13 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във