Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Булгари резерв пропъртис ще се съберат отново на 4 октомври

Поради липса на кворум, свиканото от Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София (1BG) редавното общо събрание на акционерите на 20 септември, не се е провело, съобщиха от дружеството.
Във връзка с това и публикуваната покана, то се пренасрочва за 4 октомври на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 20 септември.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, беше 16 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във