Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА БТК АД ГЛАСУВА 0.64 ЛЕВА ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ

На проведеното на 22.06.2006 г., Общо събрание на акционерите на Българска Телекомуникационна Компания АД /BTC/ са приети доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. Акционерите гласуваха брутен дивидент в размер на 0.64 лв. на акция за 2005 година. БТК ще може да прави плащания за дивидент в евро или в тяхната равностойност в български лева, изчислена съгласно официалния валутен курс на Българска народна банка;

Facebook logo
Бъдете с нас и във