Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА БЛАГОЕВГРАД БТ ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА

Благоевград БТ АД - Благоевград свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25 януари 2008 г., което ще гласува промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождава като член на Съвета на директорите Катя Николова Димитрова.
Останалите членове в борда са Петър Илиев Папучаров - изпълнителен директор, Георги Стоянов Пашалиев, Асен Йосифов Шехов, Валентин Иванов Груев и Росен Райков Асенов.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на Благоевград БТ АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 9 януари 2008 година.
В момента Булгартабак холдинг е мажоритарен собственик с дял от 86% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във