Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Бианор Холдинг - София остават без дивидент за 2010 година

Печалбата на Бианор Холдинг АД - София (5BI) за 2010 г. остава във фонд Неразпределена печалба, става ясно от протокола от общото събрание на акционерите, проведено на 12 юли. Акционерите няма да получат дивидент за миналата година. Заедно с това са приети доклада за дейността на дружеството и годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2010 година.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите - Неделчо Неделчев (независим член), Костадин Йорданов (изпълнителен директор) и Николай Рашев (председател на борда), за дейността им през изминалата година. То е решило членовете на съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов двегодишен мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във