Банкеръ Daily

Новини

АКЦИОНЕРИТЕ НА БЕНЧМАРК ФОНД-2 ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ПРОМЕНИ В НОМИНАЛА НА АКЦИИТЕ И НАИМЕНОВАНИЕТО

Инвестиционното дружество БенчМарк Фонд-2 АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 януари 2008 г., съобщиха от БФБ-София. То ще гласува предложените промени в устава и в номиналната стойност на акциите на дружеството. Проектът за решение предвижда номиналната стойност на акциите да бъде намалена от 100 лв. на 10 лв. всяка една.
В дневния ред е и точката за промяна в наименованието на дружеството от ИД БенчМарк Фонд-2 АД на ИД БенчМарк Фонд-2 Акции АД.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, а право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 14 януари 2008 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на БенчМарк Фонд-2 АД на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 10 януари следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във