Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на БАКБ гласуват заем на свързано лице

Акционерите на Българо американска кредитна банка АД (БАКБ) ще гласуват за отпускане на заем на свързаното лице ДИСИБ ООД. Предложението ще се обсъди на свиканото за 24 октомври извънредно общо събрание. Става въпрос за сума в размер на 8.7 млн. евро за срок от десет години.


Основен акционер в ДИСИБ ООД с дял от 87.43% е инвестиционният фонд СИЕСАЙЕФ АД. Той пък контролира БАКБ, в която държи 61,43% от акциите с право на глас. По тази причина се налага и нуждата договорът за кредит да се гласува от останалите акционери в БАКБ, като задължението е по силата на чл. 114 от ЗППЦК (Закон за публично предлагане на ценни книжа).


Кредитът ще бъде обезпечен със залог на депозит на Цветелина Бориславова Карагьозова, като депозитът ще бъде не по-малък от стойността на кредита. Лихвата по кредита ще бъде равна на тримесечния Euribor, увеличен с надбавка от 5,5%, но не по-малко от 7 на сто. Кредитът е с падеж на 30 октомври 2022 година.


Загубата на банката намалява от 14 млн. лв. за първото полугодие на 2011 г. до 6 млн. лв. за първата половина на 2012-а.


Последната дата за сключване на сделки с акциите на БАКБ, в резултат на които приобретателят има право на участие, е 8 октомври.


Общият брой на акциите, издадени от БАКБ е 24 691 313 , като всяка една от тях е с право на един глас в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във